Voidaanko tietokoneohjelmia hyödyntää lasten opettamisessa?

Monet ajattelevat että lasten tietokoneen käyttäminen on vain huono asia. He tulevat siitä levottomiksi ja eivät ulkoile tarpeeksi ja esimerkiksi lue kirjoja. Näin ei tarvitse kuitenkaan olla vaan tietokoneen avulla lapsi voi myös oppia. Kun lapset pelaavat tietokonepelejä, joissa kielenä on esimerkiksi englanti, he oppivat siinä samalla uuden kielen. Liikaa ei tietysti saa käyttää tietokonetta, koska sen ääressä istuminen pitkään ei ole kenellekään hyväksi.

Koulut ja opetus tietokoneohjelmien avulla

Lapsi ja tietokone
Lapset voivat oppia paljon tietokoneiden avulla

Nykyään kouluissa käytetään jo paljon tietokoneita opetuksessa. Tietokoneet on haluttu koulujen opetukseen jo 80-luvulla. Kuitenkin ne on vasta viime vuosina otettu käyttöön osana opetusta monissa kouluaineissa. Kaikille oppilaille ei suuressa osassa kouluista löydy vieläkään omaa konetta vaan niitä käytetään yhdessä muiden oppilaiden kanssa. Se että jokainen toisi oman koneen kouluun, on vielä sekin harvinaista. On vaikea seurata mitä oppilas tekee omalla koneella tunnilla ja tekeekö hän oppituntiin liittyviä asioita. Oma tietokone voi houkutella tekemään kaikkea muuta mukavaa kuin käyttämään ohjelmaa, jota pitäisi käyttää oppitunnilla. Tällä tavalla oppitunnit menisivät hukkaan ja oppilas ei oppisi mitään.

On tehty tutkimuksia, että tietokoneista on ennemminkin haittaa tunneilla kuin hyötyä. Tietokoneiden käyttö opettaa monia taitoja, mutta ei juuri sitä mitä tietyllä oppitunnilla pitäisi. Osa saattaa jopa kopioida tehtäviä internetistä, kun se on sitä kautta helppoa. Jos koneelta luetaan vaikka digitaalisia kirjoja niin se ei poikkea mitenkään siitä että sitä luettaisiin paperisesta kirjasta. Se miten tietokoneiden käyttö oppitunneilla parantaisi opetusta ja oppimista on vielä selvittämättä. Ainakin yksi uusi pakollinen oppiaine on tulossa tietokoneohjelmiin liittyen. Nimittäin koodaaminen.

Useissa tietokoneohjelmissa, jos niitä on koodattu hyödyntäen ns. experience api-pohjaa, on mahdollisuus älykkääseen muistamiseen ja asioiden opettamiseen. Esimerkiksi USA:n avaruushallinto NASA hyödyntää tämän tyyppisiä ohjelmia, joten tavallisissa kouluissakin voisi varmasti löytyä mahdollisuuksia hyödyntää kyseisiä ohjelmia!

Pienet lapset ja oppiminen tietokoneen käytössä

Myös pienet lapset voivat oppia monenlaisia taitoja käyttämällä tietokoneohjelmia. jo 2-vuotias voi oppia käyttämään tietokonetta niin että ohjaa sitä hiirellä. On olemassa paljon tietokoneohjelmia, jotka on tarkoitettu pienille lapsille. Niistä lapsi oppii kirjaimia, numeroita ja sanoja. Ohjelmia löytyy myös liittyen hahmottamiskykyyn, esimerkiksi paloja siirrellään hiirellä oikeisiin samanmallisiin kohtiin kuin itse palat. Pelit opettavat lapselle myös luovuutta sekä silmien ja käsien motoriikkaa. Tietokonetta käytetään ja tullaan käyttämään yhä enemmän kouluissa ja työpaikoilla. Siksi ei ole haitaksi että lapsi oppii sitä käyttämään jo nuorena.

Oppiminen kotioloissa

Jos kotona ei ole tietokonetta niin tämä voi johtaa siihen että lapsi jää tietokoneen käytön oppimisessa jälkeen muita. koska nykyään ei selviä juuri missään ilman tietokonetta, tämän voi olla lapselle haitaksi. Jo kouluissa pitää osata käyttää tietokonetta, joten lapsi voi olla arka käyttämään sitä siellä jos muut osaavat sen jo paremmin.

Mitä eri pelit opettavat lapselle?

Montaa peliä pelataan varsinkin englannin kielisenä, joten lapset oppivat samalla pelatessaan kieliä. Räiskintäpelit voivat kohottaa ärsykereaktiotaitoja, mutta ovat muutoin haitaksi lapsen kehitykselle liittyen moraaliin ja siihen käsitykseen mikä on totta ja mikä ei. Pelejä pelatessa lapset oppivat myös sosiaalisia taitoja. Monia pelejä pelataan yhdessä muiden kanssa joko samassa tilassa tai verkon välityksessä verkkopelejä pelatessa. Pelejä pelatessa voidaan jutella toisten kanssa mikrofoonikuulokkeiden välityksellä tai chatin avulla.

Kuvien jakaminen ja oppiminen
Lapset voisivat jakaa kokemuksiaan ja esimerkiki tekemiään kuviaan muiden kanssa tietokoneella

Tietokoneohjelma voi opettaa lasta myös puheen kehittymisessä. Tätä varten löytyy netistä monia pelejä, joilla harjoitellaan ja opetellaan kielen kehittymistä varten. Ohjelmissa opetellaan mm. sanojen, kirjainten ja äänteiden avulla puhumaan. Koska jo pienet lapset ovat kiinnostuneita tietokoneista, niin miksipä niiden avulla ei vois opetella liikennesääntöjä ja muita kansalaistaitoja.